Rozhovor so zakladateľom o.z. Wrestling Club Slovakia

WRESTLING CLUB SLOVAKIA o.z., je občianske združenie, ktorého hlavnou činnosťou je vytváranie priestoru pre aktívnu podporu športovej činnosti osobitne zameranej na zápasenie, ako aj na ostatné úpolové a iné športy.

Predstavte nám prosím Vašu činnosť. Koľko už v Ružinove fungujete?

Činnosť WCS je primárne orientovaná na deti a mládež zo škôl s ktorými WCS spolupracuje alebo má zámer spolupracovať (ZŠ Borodáčova, ZŠ Drienová, ZŠ Kulíšková, ZŠ Medzilaborecká, ZŠ Mierová, ZŠ Nevädzová, ZŠ Ostredková, ZŠ Ružová dolina, ZŠ Vrútocká, športové gymnázium Ostredkova). WCS chce v rámci svojej činnosti tiež aktívne rozvíjať spoluprácu s DK Ružinovom a ružinovskou miestnou samosprávou za účelom vytvorenia vhodnej platformy pre prácu s deťmi a talentovanou mládežou v oblasti športu.

Cieľom WCS je umožniť čo najväčšiemu počtu talentovaných žiakov v základných školách a športových školách, primárne v lokalite Ružinov, venovať sa športovým aktivitám pod odborným vedením kvalifikovaných trénerov.

Koľko už v Ružinove fungujete?

Občianske združenie funguje od roku 2015.

Čo hovoríte na iniciatívu Ružinov Pozitív?

Ružinov Pozítív som našiel na facebooku... činnosť občianskeho združenia má všestranný pozitívny zámer... hned som sa začal aktívne zapájať do súťaži a zdielať príspevky. Samozrejme do skupiny som zapojil aj niekoľko mojich priateľov.

Prečo ste si vybrali na svoju činnosť Ružinov?

Trvalé bydlisko mám v Ružinove a nakoľko som sa tu aj narodil je mi Ružinov veľmi blízky. Mojim zámerom je práca s detmi a mládežou.

Aké sú Vaše obľúbené miesta v Ružinove?

Obľúbené sú športoviská, parky a jazerá.

Čo zaujímavé pripravujete v budúcnosti?

WRESTLING CLUB SLOVAKIA o.z. v spolupráci so športovým gymnáziom Ostredková 10, Slovenským zápasníckym zväzom, Slovenským olympijským výborom, Box Club Slovakia o.z. a ďalšími organizáciami pripravuje projekt SLOVENSKÉHO OLYMPIJSKÉHO ŠPORTOVÉHO CENTRA (moderná viacúčelová športová hala).

Ďakujeme za odpovede.

Wrestling