Spolupracujeme+

OZ Camp Wonderland Camp Wonderland

Bar a reštaurácia Planétka www.planetka.sk

OZ Street Dance Academy www.streetdance.sk

Združenie občianskej sebaobrany www.sebaobrana.szm.sk

OZ Naše Ostredky www.ostredky.sk

OZ Centrum Rafael www.centrumrafael.sk

Box Club Ružinov 821 www.boxclubruzinov821.sk

Jazyková škola Class www.class.sk

Hostinec u Deda www.hostinecudeda.sk

Pub & restaurant Chuťovka www.ruzinovskachutovka.sk

Astra pub www.astrapub.sk

Dogtrainer www.dogtrainer.sk

Wall design www.walldesign.sk

Academia Universum www.academiauniversum.com

Restauracia playoff www.restauracia-playoff.sk

Bistro u Zitky facebook.com/bistrouzitky

Prima, n.o. www.dssprima.sk

Materské centrum Hojdana www.hojdana.sk

Knižnica Ružinov www.kniznica-ruzinov.sk

Box Team Legends facebook.com/boxteamlegends

Záhradné centrum Kulla www.kulla.eu

OZ Integrasa www.integrasa.sk

Koliera market www.kmart.sk

Burzoblšák na Bajkalskej www.burzoblsak.sk

Lepší svet, n.o. www.lepsisvet.org

OZ HK 500 NIVY www.hk500nivy.webnode.sk

Tanečné štúdio DANCY www.dancy.sk

Bratislavský okrášľovací spolok www.bos-bratislava.sk

S deťmi.com www.sdetmi.com

Caffe Trieste www.caffeitalia.sk

Farmarské trhy www.farmarsketrhy.sk

Farmársky biozelovoc www.biosad.sk

PROTECT SK www.protect-sk.com

Piváreň Porter facebook.com

IGI & FLO facebook.com

Bratislavská občianska samospráva facebook.com

a mnoho ďalších... pokiaľ máte záujem o spoluprácu, neváhajte nás kontaktovať.